அறிவியல் உருவாக்குவோம் 2016 ( Make Science Competitions) என்ற ஆய்வுத்திட்ட போட்டிக்கு அரசுப்பள்ளிகளிடமிருந்து ஆய்வறிக்கைகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

BY IN Make Science Competitions, News- செய்திகள் NO COMMENTS YET , , , , , ,

புதுவை அறிவியல் இயக்கம், பிரான்ஸ் நாட்டு பாரீஸ் பல்கலைக்கழகம் தெற்கு 11 வுடன் ( The University of Paris, South 11) இணைந்து புதுவை பள்ளிக் கல்வித்துறை மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை ஆதரவுடன் பத்தாவது சர்வதேச அளவில் அறிவியல் உருவாக்குவோம் திட்டத்திற்கு  ( International 10th Edition of the Faites de la science programme (Make Science ) 2016ம் ஆண்டுக்கான அறிவியல் உருவாக்குவோம் என்ற போட்டிக்கான ஆய்வறிக்கைகள் வரவேற்கப்படுகிறது. இப்போட்டியில் புதுச்சேரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசு பள்ளிகள் மட்டுமே

CONTINUE READING …

Calling all government schools in Pondicherry district for Make Science Competitions 2015

BY IN Make Science Competitions, News- செய்திகள் NO COMMENTS YET , , , , ,

MAKE SCIENCE COMPETITIONS 2015 Collaborative Programme with University of Paris, South 11, France & Pondicherry Science Forum  (Open to Students of Government Schools of Puducherry District only)  Last Date of Application Submission (Softcopy through Email: 30 December 2014) Project Period: February 2015 to April 2015. Video Documentation of Projects: May 2015 Evaluation of Projects by

CONTINUE READING …